Børn som pårørende

“Hvis vi skal have nedsat stress og angst blandt de unge, er NU så ikke et godt tidspunkt?”

Jeg tilbyder (næsten) gratis coaching til unge i marts 2021

I 2016 (det er den seneste undersøgelse af sin art, jeg har fundet) er der gennemført en undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedr. børn som pårørende. 809 forældre har bidraget med deres vurdering af, hvorvidt og hvorfra der bliver taget hånd om de pårørendes børn. Her taler vi om børn med sygdom i familien hos mor, far eller søskende. Hvert år oplever 82.000 danske børn at deres mor eller far bliver ramt af alvorlig fysisk sygdom. 43.000 børn har en forælder der behandles i psykiatrien. 33.000 børn oplever en søskende bliver alvorligt syg. Nu taler vi altså om 158.000 børn hvert år! https://danskepatienter.dk/politik-presse/nyheder/boern-med-syge-soeskende-oplever-stress-angst-og-depression

Vi ved at disse børn er sårbare og risikerer mistrivsel, stress og andre mentale udfordringer. Vi ved, at de har brug for støtte og hjælp. ALLIGEVEL bliver børn overset som pårørende, og bliver i meget mindre grad end voksne tænkt ind som pårørende i handleplaner og behandlinger gennem det danske sundhedsvæsen. Over halvdelen af forældrene som svarer på undersøgelsen oplever ikke, at de bliver spurgt ind til det pårørende barns trivsel og behov i forbindelse med sygdommens opståen, hverken på hospitalet, kommunalt, hos lægen eller på skolen.

6 ud af 10 forældre har ikke oplevet relevante tilbud til pårørende børn i forhold til syge søskende. 7 ud af 10 angiver det samme i forhold til sygdom hos en forælder. Hver femte forælder svarer at deres barn ikke oplevede støtte fra omverdenen i forbindelse med sygdom hos forælderen, og 15% oplevede det ikke i forhold til sygdom hos søskende. Af de børn som oplever støtte, kommer størstedelen fra den øvrige familie.

Over halvdelen svarer, at det pårørende barn er stresset i forbindelse med sygdom hos en søskende, mens 60 procent angiver, at det pårørende barn føler en unaturlig ansvarsfølelse over for familien. Desuden viser rundspørgen, at over halvdelen af børnene skjuler deres følelser og næsten hvert fjerde barn isolerer sig socialt.

Er det tid til at ændre det?

Jeg er helt sikker på, at alle gør hvad de kan. Men her taler vi om en konkret gruppe, hvor det er tydeligt at der er et behov som ikke bliver mødt. Er jeg den eneste der tvivler på at tallet er er blevet mindre siden 2016? Er det ikke på tide at vi gør en indsats for dem? Jeg er med på, at jeg ikke ved hvordan vi ændrer “systemer”, der har jeg ingen erfaring. Men jeg har erfaring med at det hjælper en ung / en teenager at blive lyttet til, at blive mødt med forståelse for at hans eller hendes behov også er vigtige selv om de måske ikke er direkte livsvigtige.

Hvis vi skal have nedsat angst og stress blandt unge, er det så ikke nu vi skal i gang? Kan noget være vigtigere? Ikke for mig. Og vores covid-19 situation gør bestemt ikke situationen nemmere for de unge i dag.

Tilbud til unge i marts 2021

Derfor tilbyder jeg også (næsten) gratis coaching til unge i alderen fra 13-19 år i marts 2021. Jeg har naturligvis begrænset kapacitet og kan ikke tage alle, men jeg vil gerne give mit bidrag til de unge. Jeg ved fra mine egne, at det er en pisse hård tid, og jeg HAR mulighed for at hjælpe. (Hvis du er under 15 år, skal jeg have samtykke fra din værge/forælder. Indholdet af vores samtale er dog fortroligt)

I det her blogindlæg taler jeg meget om børn som er pårørende til en syg. Men det kan jo sagtens være noget andet, det drejer sig om for dig. Du kan læse mere om, hvad vi f.eks. kan tale om her: https://lysdinvej.dk/coaching-af-unge/

Den første session er på 90 minutter og koster i marts måned kr. 250,- Du betaler når du booker. Det er en besparelse på ca. 81%.

Derefter finder du ud af, om du føler du har lyst til – og brug for yderligere tider hos mig. Du kan efterfølgende købe 3 x 50 min til kr. 600,- i alt. (80% i rabat) Du skal blot begynde på timerne i marts måned og færdiggøre dem inden udgangen af april 2021.

COACHINGEN FOREGÅR ONLINE, og vi finder en tid der passer ind i dit liv. Det er blot en forudsætning, at du kan tale uforstyrret med mig. Send en mail til gitte@lysdinvej.dk eller sms til 311 711 31. Jeg besvarer mlm. 10-18, 6 dage om ugen, når jeg ikke er optaget af klienter…

Jeg ønsker jer alle en dejlig marts måned! Spread the word! Kender du en teenager, der kan have gavn af at tale med mig? Så er det NU! :0)