Bonusforælderen 🔶

At være bonusforælder er noget vi gør os fortjent til. Vi starter som fars kæreste, mors ven, ekstravoksen, ekstraforælder eller stedforælder. Derfra håber vi alle på at hoppe direkte over i at være en bonus for børnene, men det kan altså nogle gange være svært.

Der er mange følelser i spil; kærlighed, irritation, frustration, glæde, jalousi og meget meget andet. På kryds og tværs – og nogle gange uden mønster! Det er en kunst at navigere i, det er en balancegang på line, både i forhold til hvad bio forælderen og børnene har behov for – og ikke mindst hvad du selv har af behov!

Jeg vil gerne hjælpe dig med at takle de konflikter som kommer – eller allerede er der. Formindske konfliktniveauet, øge glæden og kærligheden. Eller blot tolerancen.. Alle mennesker er forskellige og har forskellige udfordringer, så derfor tager jeg udgangspunkt i DIG og der hvor DU er i dag.

Hvordan I går fra sammenbragt til sammenhold. 🔶

Jeg har selv været der – jeg forstår. Og jeg har brugt mine evner for mennesker, coaching og formidling til at udvikle min arbejdsmetode, som jeg bruger hver dag i mit arbejde. Jeg kan også hjælpe dig.