Bonusforælderen

At være bonusforælder er noget vi gør os fortjent til. Vi starter som fars kæreste, mors ven, ekstravoksen, ekstraforælder eller stedforælder. Derfra håber vi alle på at hoppe direkte over i at være en bonus for børnene, men det kan altså nogle gange være svært.

Der er mange følelser i spil; kærlighed, irritation, frustration, glæde, jalousi og meget meget andet. På kryds og tværs – og nogle gange uden mønster! Det er en kunst at navigere i, det er en balancegang på line, både i forhold til hvad bio forælderen og børnene har behov for – og ikke mindst hvad du selv har af behov! Og det er uanset om du er bio forælderen eller bonus forælder!

Jeg vil gerne hjælpe dig med at takle de konflikter som kommer – eller allerede er der. Formindske konfliktniveauet, øge glæden og kærligheden. Eller blot tolerancen.. Alle mennesker er forskellige og har forskellige udfordringer, så derfor tager jeg udgangspunkt i DIG og der hvor DU er i dag.

Hvordan I går fra sammenbragt til sammenhold. 🔶

Jeg har selv været der – jeg forstår.

Og jeg kan også hjælpe dig.