Hvordan nytænker vi energi?

Ligesom vi over hele verden nødvendigvis må udtænke nye måder at udvinde energi på, er det samme nødvendigt på det menneskelige plan.

Ved at se indad og mærke indad, lærer vi at bruge vores energi på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

Vi skal ikke længere øge tempoet, nå mere, gøre som alle andre, gøre som altid.

Vi skal lære at bruge vores egen energi, vores egen forbrænding optimalt. Være smartere, innovative, økonomisere og opdage den rigtige opskrift.

Og hvad den er? Ja den er altså individuel. Der er ingen formel. Det er det der er så smukt.

Mens jeg leder andre at se indad og finde deres opskrift – så udvikler jeg naturligvis på min egen.
Smager, nyder, ændrer, tilsætter. Lever.

Jeg håber at inspirere dit til at finde din.

Isobel Sommer, september 2023