SYNARKI

i

TEAMET

Hvad er Synarki?

Synarki er det modsatte af anarki. Det er et hierarki som er cirkulært og ikke lineært.

Ingen er hævet over andre, for til alle tider er der en bevidsthed om gruppens grundlæggende enhed.

Hvert medlem passer perfekt ind i den overordnede geometri, og hvis der ikke er nogen modstand i de individuelle former kan totaliteten fungere som en.

Nemlig ved at skabe plads til individet i fællesskabet.

Der ER stadig en leder
Lederen bør være fællesskabets stemme som leder til fællesskabets bedste ved at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål.

Hvad får I ud af at arbejde med mig?

Jeg hjælper jeres team til en større forståelse, respekt og anerkendelse af hinandens kompetencer som mennesker, så I kan få en bedre hverdag.

Bedre, fordi når I får den viden, vil I kunne hjælpe hinanden og virksomheden til større og bedre resultater. Vi skaber simpelthen et mere effektivt samarbejde og en sund teamkultur.

Sådan her foregår det

For at skabe gennemsigtighed og tillid, bruger jeg en analyse af jeres personprofiler på en helt anden måde end I nok er vant til, når I før har arbejdet med personaleanalyser. For jeg gør alt forarbejdet manuelt og individorienteret inden jeg mødes med jer.

 

Den enkelte før teamet

Profilen vil give den enkelte en genkendelighed og forståelse dybt i sit indre, og det i sig selv vil give dem en kæmpe indre ro. Men det gør det også nemmere at skabe en tranformation i min coaching af dem.

Det er så at sige en genvej til en genkendelighed som er til at arbejde med for alle.

Der er fokus på alt han er – og ikke kun de nøgleord der fremmer performance, men med fokus på hele mennesket, da det skaber muligheden for at leve sit bedste liv.

Workshop

Som team identificerer jeg jeres personprofiler -også i forhold til hinanden. Men først og fremmest arbejder vi individuelt med samtaler 1:1. For det handler om at skabe plads til individet i fællesskabet, og derfor har jeg fokus på den enkelte først.

Resultat

I vil se hinanden tydeligere- og denne bevidsthed giver grobund for et godt og respektfuldt samarbejde. 

Ved en dybere forståelse af hinanden, bliver der skabt plads til individet i fællesskabet, og DET skaber synarki.

 

Teambuilding forløb med individuel coaching:

To 1:1 sessioner pr. person med 14 dages mellemrum for at skabe tid og plads til refleksion og eftertanke. Jeg bruger altid human design som et arbejdsredskab og personligheds afklaring.

1:1 sessionerne er et fortroligt rum mellem den enkelte og mig som coach, og giver plads til det individuelle behov.

 

Efter et minimum på 14 dage er vi klar til en fælles workshop.

 Det kan være som en del af jeres strategiweekend (se evt. mere om mit tilbud om at være jeres facilitator, det kan være i jeres virksomhed, eller hos mig i centrum af København.

 

På workshoppen vil jeg kort gennemgå jeres forskellige overordnede typer ifølge human design. Det skaber større forståelse for jeres individualitet som mennesker og det skaber også større tryghed i dagligdagen. I vil opdage, at det også er rigtig sjovt – mit motto ER at livet gerne må være nemt og sjovt. Det skal det her også være.

 

Vi har fokus på jeres behov som team, det er her lederens mål også kommer på dagsordenen. Er der problematikker der er dukket op undervejs i 1:1 sessioner, er det også her jeg nænsomt og uden at bryde fortrolighed, vil bringe emnerne på banen i et kærligt og rummeligt rum, måske i samarbejde med lederen.

 

 

For mere information om teambuilding forløbet og jeres pris, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Prisen fastsættes efter antal personer, beliggenhed mm.

ER I KLAR TIL AT TRANSFORMERE JERES VIRKSOMHED?
For virksomheden der vil forløse sit – og medarbejdernes – største potentiale.

 

Jeg bidrager til, at I som team bliver den bedste udgave af jer selv, til gavn for både den enkelte, medarbejderne og virksomheden.

Jeg vil gerne invitere dig til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, så vi sammen kan finde ud af om et samarbejde mellem os kan være en gevinst.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

 

Isobel Sommer